}

Today’s Plan: De nieuwe analysesoftware van Robic

Met de komst van de vermogensmeter is er enorm veel veranderd in het wielrennen. Eigenlijk bestaat de vermogensmeter al best een poosje, maar pas de laatste vijf jaar is deze betaalbaar en daarmee bereikbaar geworden voor iedere wielrenner. De mogelijkheden om gericht en specifiek te trainen zijn behoorlijk verbeterd en tegelijkertijd is de vraag naar goede analyses toegenomen.

Wij zien regelmatig dat iemand die voor het eerst gaat trainen met een vermogensmeter geen idee heeft wat er in het scherm verschijnt. De vermogensmeter wordt op deze manier als een random datagenerator gebruikt. Iedere training moeten gemiddeldes en records verbroken worden. Op deze manier wordt er weinig progressie geboekt.

Het gaat er niet zozeer om hoeveel data je verzamelt op de fiets, maar vooral wat je er mee doet. Dit is niet alleen voor trainer interessant, maar ook voor jezelf om inzicht te krijgen in je eigen trainingen. Wij zien het daarom als onze taak niet alleen een trainingsschema te maken, maar ook uitleg en onderbouwing te geven. Hoe beter je weet waarom je iets doet, des te groter de kans op resultaat.


Jarenlang was daarbij Trainingpeaks onze perfecte partner in crime. Trainingpeaks was eigenlijk het eerste online platform waarbi
j het uploaden van data en het inzichtelijk maken van die data binnen een systeem was geregeld. De afgelopen jaren verschenen er enorm veel copy cats, maar geen van deze systemen kon tippen aan de mogelijkheden van Trainingpeaks.
Dit veranderde met de komst van Today’s Plan. Een jong Australisch bedrijf dat na een jaar van fine-tuning in 2016 al de profploeg Trek-Segafredo aan zich wist te binden en nu stapt ook Team Sky over naar Today’s Plan. Omdat wij altijd op zoek zijn naar betere producten voor onze klanten, namen wij voor de zomer van 2016 al contact op met de Australische makers. Na 4 maanden intensief Skype contact en na het toevoegen van een aantal voor ons essentiële functies zijn in november de eerste klanten overgestapt. Ook hier hebben wij weer de nodige feedback van ontvangen en op basis daarvan aanpassingen doorgevoerd, waardoor wij ontzettend trots zijn op onze nieuwe analyse software. De komende weken zullen al onze renners overstappen naar Today’s Plan.

De volgende 5 features laten zien welke unieke mogelijkheden Today’s Plan allemaal heeft:

1.Het vermogensdashboard is extreem overzichtelijk. In iedere training is een perfect overzicht te vinden van de vermogenscurve en deze is meteen te vergelijken met trainingen van de afgelopen 6 weken tot 12 maanden, maar ook met andere trainingen die op dezelfde dag zijn uitgevoerd. Uniek is de presentatie van het vermogensverval tussen de piekwaarde en het gemiddelde over 30 seconden.

  1. Today’s Plan vraagt na iedere training om in te vullen hoe de subjectieve beleving van de training was. Een soortgelijke functie bestaat inderdaad ook in Trainingpeaks, maar in Today’s Plan is dit veel nadrukkelijker aanwezig en beter analyseerbaar. Wij vinden het belangrijk dergelijke data mee te nemen in de trainingsbegeleiding, omdat een vermogensmeter niks vertelt over de hoeveelheid stress op het werk of de motivatie. In de wetenschap is er veel support dat juist dit soort informatie de resultaten flink kan verbeteren.
  2. Today’s Plan maakt het mogelijk om een opgegeven interval training meteen naar de Garmin te downloaden of zelfs naar Zwift. Het is dus niet meer nodig om een trainingsopdracht te onthouden, dat vertelt de fietscomputer voortaan.
  3. Performance Index. Today’s Plan analyseert op basis van de trainingen en data welke gebieden je het best ontwikkeld zijn door de tijd heen. Is de lange sprint nu het unieke wapen of juist het FTP vermogen? Today’s Plan maakt dit inzichtelijk.
  4. Slimme alerts. Today’s Plan maakt tevens melding wanneer hartslagdata lijkt af te wijken van het normale gemiddelde of wanneer de batterij v
    an de vermogensmeter bijna leeg is. Ook waarschuwt Today’s Plan voor lage subjectieve scores. Dit alles zorgt dat er gehandeld kan worden, voordat de batterij van de vermogensmeter of de batterij van de renner in kwestie echt leeg is.