}

Het kan bijna niemand ontgaan zijn, maar na een introductie periode zal naleving van de nieuwe wet- en privacy regelgeving vanaf 25 mei van kracht zijn. Bij Robic gaan wij altijd met de grootste zorg om met de privacy van onze sporters, maar hebben we nu de manier waarop ook inzichtelijk gemaakt. Daarom wordt in onze algemene voorwaarden vanaf nu ook verwezen naar een privacy protocol dat bij ons op de website staat. In dit protocol staat beschreven hoe wij persoonsgegevens verwerken, beveiligen en opslaan. Naast de gebruikelijke persoonsgegevens voor administratieve doeleinden zoals facturering, hebben we bij Robic natuurlijk ook te maken met trainingsdata en testgegevens. Hoe wij hier mee omgaan en hoe lang we deze data bewaren staat alleen beschreven in dit document. Om ons er alleen niet al te gemakkelijk vanaf te maken hieronder de 5 belangrijkste zaken op rijtje zonder dat je meteen lijvige algemene voorwaarden moet doorworstelen.

  • Het account op het trainingsplatform Today’s Plan is van jou. Pas nadat je je coach toestemming hebt gegeven kan hij mee kijken naar jouw data. Hij zal dus nooit om jouw wachtwoord of andere gegevens vragen. Wanneer de begeleiding stopt, wordt de koppeling verbroken en hebben wij geen toegang meer tot jouw data. Deze data blijft daarna van jou. Welke data je opslaat in Today’s Plan of welke je verwijdert is ook helemaal aan jou. Voor meer informatie hierover kan je ook de privacy policy van Today’s Plan bekijken of de coach agreement die wij met Today’s Plan hebben.
  • Net zo belangrijk is dat wij nooit gegevens van jou delen met derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Trainingsdata of persoonsgegevens kunnen wij zelfs niet zonder jouw uitdrukkelijke verzoek delen met een (sport)arts of fysiotherapeut, laat staan met andere partijen of voor marketingdoeleinden. Dat is misschien soms wat bureaucratisch, maar op deze manier komt jouw privacy niet in het geding.
  • Je kan ten alle tijden bij ons opvragen wat we aan persoonsgegevens hebben opgeslagen. Veel van deze data, zoals bij het maken van een afspraak, wordt na 12 maanden automatisch verwijderd, maar op verzoek kunnen wij deze gegevens ook eerder voor je verwijderen. Stuur dan even een mail naar info@robic.nl en we lossen het zo snel mogelijk voor je op.
  • Wij proberen slechts alleen die persoonsgegevens op te slaan en te verwerken die essentieel zijn voor het doeleinde. Wij gebruiken dus nooit persoonsgegevens bedoeld voor bijvoorbeeld facturatie of het maken van een afspraak voor andere doeleinden.
  • Wij besteden de uiterste zorg aan een veilige opslag van persoonsgegevens. Hierbij letten wij niet alleen op het gebruik van beveiligde servers, maar ook regels voor het personeel omtrent het regelmatig veranderen van wachtwoorden, twee-staps verificatie en encryptie.
  • In het geval van een datalek en op basis van een risico-analyse van de ernst van de situatie worden mogelijk getroffenen binnen 48 uur na de ontdekking hiervan op de hoogte gesteld en worden adequate maatregelen genomen.

Mocht je hierover vragen hebben, schroom dan niet met ons contact op te nemen op info@robic.nl